Cwrs Fideo Astudiaethau Ffram-Almaeneg Almaeneg

0

Yn y wers hon, byddwn yn gwylio'r Wers Fideo Almaeneg ar Astudiaethau Adeiladu Dedfryd Almaeneg. Gan fod yr astudiaethau o wneud brawddegau yn Almaeneg yn cynnwys hanfodion gwneud brawddegau, rhaid eu dysgu'n dda ac o leiaf rhaid gafael ar resymeg y pwnc. Pan fyddwch chi'n deall trefn yr elfennau yn y frawddeg, lle dylid lleoli'r adferfau, y ferf, a'r ferf ategol, bydd yn hawdd iawn i chi ffurfio brawddeg.


 

Mewn Almaeneg, hyd yn oed os nad ydych chi bob amser yn gwybod y gorffennol (amser y gorffennol, amser y dyfodol, ac ati), rhaid i chi ddysgu a gwybod y cynllun gwneud dedfrydau sylfaenol.
Nawr gadewch i ni roi enghreifftiau o'r strwythurau brawddegau mwyaf sylfaenol yn Almaeneg.
Y canlynol yw'r strwythurau mwyaf sylfaenol y mae angen i ni eu dysgu'n drwyadl.
Das ist ein Haus (mae hwn yn dŷ)
Das Haus ist grün (tŷ yn wyrdd)
Das Haus ist weiss (mae'r tŷ yn wyn)
Das Haus ist neu (tŷ newydd)
Das Haus ist alt (mae'r tŷ yn hen)

Fel y gwelir yma, “ni ddefnyddir das gelen, ond roedd y gwrthrych yn cyfeirio at“ das neu yn cael ei ddefnyddio fel pwnc.

Das ist ein Auto (car yw hwn)
Das Auto ist neu (mae car yn newydd)
Gyriant Das Auto (mae'r car yn wyrdd)
Das Awtomatig (mae Automobile yn felyn)
Die Blume ist rot (mae'r blodau'n goch)
Die Blume ist weiss (blodyn gwyn)
Die Blume ist schön (mae'r blodyn yn hardd)
Gwaelod Der Stuhl ist (mae'r gadair yn hen)
Der Tisch ist gross (mae'r tabl yn fawr)
Der Mann ist jung (dyn yn ifanc)
Der Student ist foul (myfyriwr yn ddiog)


Byddwn yn gallu defnyddio'r enghreifftiau hyn mewn ffordd gyfforddus iawn gyda brawddegau lluosog.
Enghreifftiau;

Der Stuhl ist grün (mae'r gadair yn wyrdd)
Die Stühle sind grün (mae cadeiriau'n wyrdd)
Die Blume ist schön (mae'r blodyn yn hardd)
Die skind sind schön (mae blodau'n hardd)

Nawr gadewch i ni wneud brawddegau negyddol;
Yn y gorffennol, roeddem yn arfer gwneud brawddeg fel "das ist ein Stuhl" yn negyddol fel "das ist kein Stuhl." Ond mewn brawddeg fel "Die Blumen sind rot" nid oes unrhyw erthyglau fel ein / eine / kein / keine ac ni ellir ei ddefnyddio. mae ffordd;

Datganiad gwraig Mae menyw yn golygu ifanc.
Die Frau ist jung (mae menyw yn ifanc)
Die Frau ist nicht jung (nid yw menyw yn ifanc)
Die Blume ist rot (mae'r blodau'n goch)
Pydru Blume ist nicht (nid yw'r blodyn yn goch)
Die skind sind schön (mae blodau'n hardd)
Dysgwch am flodau (nid yw'r blodau'n hardd)

Fel y gwelsom, rydym yn dod â gair ”nicht önüne cyn yr ansoddair i wneud y brawddegau'n negyddol, heb y gwahaniaeth o frawddegau unigol - lluosog.
Mae'r gair nicht yn ychwanegu ystyr peidio â gwneud swydd, yn negyddol ac nid.

der Stuhl ist neu (mae'r cadeirydd yn newydd)
der Stuhl ist nicht neu (cadeirydd newydd)
die stühle sind neu (mae cadeiriau yn newydd)
die Stühle sind nicht neu (nid yw cadeiriau yn newydd)

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Nawr gadewch i ni newid y pwnc a gwneud brawddegau gwahanol trwy ddefnyddio rhagenwau personol yn ein brawddegau.

Myfyriwr bin ich (rwy'n fyfyriwr)
er ist Lehrer (mae'n athro)
sie sind studenten (maent yn fyfyrwyr)
m fist nicht Student (nid myfyriwr ydych chi)
du bist nicht Arzt (nid meddyg ydych chi)
bist du Arzt? (a ydych chi'n feddyg?)
Nein, ich bin nicht Arzt (na, nid wyf yn feddyg)
Ja, ich bin Arzt (ydw, rwy'n feddyg)
Zeynep ist Lehrerin (Mae Tuğba yn athro)
ist Zeynep Lehrerin (athro Tuğba?)
Ja, Zeynep ist lehrerin (ie, athro yw Tuğba)
Nein, Zeynep ist nicht lehrerin (na, nid yw Tuğba yn athro)

bellach Astudiaethau ar ffurfio brawddegau mewn Almaeneg Gadewch i ni wylio ein fideo, ond tra byddwch chi'n gwylio ein fideos, bydd yn llawer gwell i chi fynd â'ch pensil a'ch papur gyda chi a chymryd nodiadau.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.