Cwrs Fideo Ymarfer Fframio Almaeneg

0

Yn y wers hon, byddwn yn dysgu am Ymarferion Adeiladu Dedfrydau Almaeneg. Mae'r brawddegau mwyaf sylfaenol yn Almaeneg fel a ganlyn:

Das ist ein Radio
Mae hwn yn radio

Das ist eine Katze
Mae hon yn gath

Das ist ein Stuhl
Mae hon yn gadair

Das ist ein Haus
Mae hwn yn dŷ

Y brawddegau uchod yw'r patrymau brawddegol mwyaf sylfaenol, a byddwn yn gweld y strwythurau brawddeg lle defnyddir y pwnc a'r elfennau eraill. Yn gyntaf, gadewch i ni wneud ymarferiad syml a saethu mewn Almaeneg:

dysgu : Dysgu

Rydym yn cymryd y mewnosodiad berffaith ac yn ôl lerne erys gair.
Nawr hyn lerne Gadewch i ni ddod ag ôl-ddodiad person ac amser.
Er enghraifft, 1. Gadewch i ni ddod â'r atodiadau unigol a'r amser presennol.

Lerner - e: dysgu - Rwy'n meddwl - um
Fel y gellir ei weld dim ond yr amser presennol a'r amser presennol a 1. ystyr unigol yr unigolyn.

Lerner - T: dysgu - Da - haul

Lerner - te: dysgu - di - m

Nawr, gadewch i ni dynnu eich sylw at un pwynt arall.
Fel y gallwch weld, fe wnaethon ni dynnu ôl-ddodiaid berfenwol y berfau a chyfuno'r ferf trwy ychwanegu ôl-ddodiadau at wraidd y gweddill. Fodd bynnag, er bod mwyafrif helaeth y berfau yn Almaeneg wedi'u cyfuno fel hyn, mae tua 200 o ferfau afreolaidd nad ydynt yn dilyn y rheol hon. Os na fydd gwreiddyn berf yn newid tra bo'r ferf yn gyfathrach, yna gelwir y ferf hon yn Ferf Rheolaidd.

Ond os yw'r ferf yn newid gwraidd y ferf, gelwir y ferf hon yn Berf Afreolaidd.
Er nad oes llawer i'w wneud â'r pwnc, gadewch i ni roi ychydig o wybodaeth.

lernen = dysgu
lern = dysgu

Nawr ni dysgu berf dysgu yn Saesneg, mae'r gair yn nodi'r gorchymyn Dysgwch! Mae hyn hefyd yn wir mewn Almaeneg a gweddill y berf lernen lerne Mae'r gair hefyd yn nodi gorchmynion.

Nawr gadewch i ni saethu'r ferf lernen yn ôl yr unigolion yn y presennol:

ich / Ben lerne - Dysgu - dwi'n meddwl - um
du / Sen lerne - dysgu - dysgu
er / O (gwryw) lerne - dysgu t
sie / O (benyw) lerne - dysgu t
ES / O (niwtral) lerne - dysgu t
wir / We lerne - dysgu'r mwyaf -
ihr / Siz lerne - dysgu t-learning - sunuz
sie / Maent lerne - dysgu'r mwyaf -
Sie / Siz (ysgafn) lerne - dysgu'r mwyaf

Fel y dangosir yn y tabl uchod, ychwanegwch rai gemwaith at wraidd y ferf
Gan ein bod eisoes wedi rhoi gwybodaeth am rhagenwau rhagfarn, ni fyddwn yn sôn am rhagenwau personol yma.
Mae'r tabl uchod yn berthnasol i bron pob berf yn y presennol.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Yn y gwersi fideo canlynol, rydym yn rhoi mwy o adnodau am frawddegau Almaeneg.
Rydym yn argymell i chi wylio'n ofalus a dymuno llwyddiant i chi.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.