Diarhebion ac Ystyriaethau Almaeneg

0

Diarhebion Almaeneg, diarhebion Almaeneg a'u hystyron yn Nhwrceg, Diarhebion Almaeneg a Chyfieithiadau, Diarhebion Twrcaidd mewn Almaeneg, Diarhebion Twrcaidd Almaeneg, Diarhebion Almaeneg.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi aelodau sydd wedi'u cofrestru yn fforwm yr Almaen, a chaiff rhai o'r mân gamgymeriadau, gwallau ffurflen, ac ati eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

ATODIADAU ALMAENEG

Yn y tawelwch mae'r grym yn gorwedd

Sein oder nicht Sein
“Ysgwyd gwaywffon”

Morgen Stund, (Stunde) llinell Gold im Mund

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

Denn hefyd oedd y lautet der Beschluss.
Wilhelm Busch

Schwer istgis, einen Staat regieren
Zehnmal schwerer ein Theatr!
(Nach Bauernfeld)

Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen al faulen Leute

Aus Tropfen wird ein Gweld. “Galw heibio galw heibio fydd y llyn.”

Der Ertrinkende klammert sich an die Schlange. Ilır Mae'n cofleidio'r neidr sy'n cwympo i'r môr. ”

Gans aus. ”Mae cyw iâr y cymydog yn edrych fel gwydd i'r cymydog. G.

Eine Stunde Gerechtigkeit

Gebet. “Mae un awr gywir yn werth mwy na saith deg mlynedd o weddi.”

Dar Ni all farw gyda'r ymadawedig. Dyn

Chwyddo Lernen ist keiner zu alt. “Nid oes oedran ar gyfer dysgu.”

Achte auf deine Gedanken: Gwyliwch eich meddyliau
sie werden Handlungen: oherwydd bod eich meddyliau'n gweithredu
Achte auf deine Handlungen: Gwyliwch eich symudiadau
w wdenden Gewohnheiten: oherwydd yr aliskanlik
Achte auf deine Gewohnheiten: Gwyliwch allan am arferion
den sie werden deine Charakter: oherwydd dy gymeriad
Achte auf deine Charakter: Gwyliwch eich cymeriad
Sein Schornal: cuz Mae eich cymeriad yn dyngedfennol

Nichurch durch Mitklagen, sondern durch.
Mae angen i ni fod yn agos at ein ffrindiau trwy beidio â dod at ei gilydd, poeni gyda'n gilydd a helpu

Errore nicht Heute, das ist dein Leben
Peidiwch ag aros heddiw, dyma'ch bywyd
Kurt Tucholsky

Nichts geschieht zuverlllig, alle meine Taflen wybodaeth ar gyfer melyn Taten erreicht.
Nid yw'n gyd-ddigwyddiad, pob llwyddiant oedd fy mhen fy hun.
-----
Yn ôl i Illusionen, wenn sie, wirst du weiter.
Mark Twain
Pan fydd eich breuddwydion yn diflannu, byddwch yn dal i fod yma, ond byddwch yn dod â'r ddeddfwrfa i ben.
-----
Kongfuzius sagt: Aufgeblähtes Hemd meist meist Mererch
Dywed Kongfuzius: seismis Mae'r crys yn llawn insandir
(Dynes Airborne)
-----
Yn ôl y dyn yn marw, nid yw Arbeit verschiebt, y gŵr o Gefahr, y gŵr gwadd, sie niemals erledigen zu könne.
Charles Baudelaiere
franzi. Dichter u Kritiker (1821-1867)
Os ydych chi'n gadael swyddi pwysig, yna mae perygl na fyddwch chi'n gwneud unrhyw beth.
----

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!


Wer sich um andere ketine, keine line Zeit, alt zu sein
Wilhelm Lütke (1885-1981)
Nid oes ganddo amser i bwyso arno.
----
Die Irreligiösen sind religiöser, als siebst wissen, und die Religösen
Franz Grillparzer
Österreichischer Dichter (1791-1872)

Mae'r crefydd yn fwy crefyddol, er nad ydynt yn gwybod eu hunain, ac mae'r crefyddwyr yn llai anghymwys.
-------
llinyn llinell 20 das Gesicht,
llinell gegeben das gott ihm,
mit 40 das Gesicht, yn
das ihm das Leben gegeben line,
und mit 60 das Gesicht.

Albert Schweitzer

Mae oedran 20 pawb fel wyneb Duw,
40 yw wyneb bywyd,
a 60 yw wyneb yr oedran
--------
Um Glücklich zu sein darf man sich nicht zu sehr mit den Mitmenschen beschäftigen.
Albert Camus franz. Schriftsteller. und Nobel preisträger (1913-1960)
Nid oes raid i chi fod yn rhy brysur gyda phobl i fod yn hapus.
---
Wedi'i leoli yn Gäste kommen von selbst.

Hoff incwm gwesteion
---
Ich schreibe auch ein yn Sprichwort, den ich sehr mag.

-Mae'n eiddgar, yn marw Katze schwarz oder weiß ist. Hauptsache, sie fängt Mäuse.
(Does dim ots os yw'r gath yn ddu neu'n wyn. Y pwynt yw, mae'n cadw'r llygod mawr hynny.)

ystyr;
Does dim ots sut mae unrhyw beth yn cael ei ddysgu, y peth pwysig yw ei ddysgu mewn rhyw ffordd neu'i gilydd.

enghraifft;
Nid yw'r dulliau a ddewiswn wrth ddysgu Almaeneg o unrhyw bwys. Os gallwn ddysgu Almaeneg un ffordd neu'r llall, rydym yn hapus mutlu
---------


“Auf einem Seil können nicht zwei Akrobaten tanzen.”
Gwreiddiol: iki Ni all dau gop chwarae ar linyn Gwreiddiol
“Bewahre das Heu, die nutzbare Zeit wird kommen.”
Gwreiddiol: “Cuddio gwellt, amser i ddod.”
“Das Huhn des Nachbarn schach für den Nachbarn wie eine Gans aus.”
Gwreiddiol: kaz Mae cyw iâr y cymydog yn edrych fel gwydd i'r cymydog Gwreiddiol
“Die Kerze des Lügners brennt bis zum Sonnenuntergang.”
Gwreiddiol: “Mae cannwyll y celwyddog yn llosgi i lawr i'r gwely. Gwreiddiol
-------
Geduld ist bitter, aber sie trägt suße Frucht.
Sabir acidir ond mae'r ffrwyth yn felys.
-----
Newidiwch schützt vor Torheit nicht. (Nid yw'r rheswm ar y dechrau.)

Die Baanen fressen farw Baeren.

Wer, Acker nicht baut, unkraut dyrchafedig.

Dyn ewynnog Freunde yn Der.

Coluddyn diweddarach, alles perfedd. (y chwerthin olaf yn chwerthin orau.)

Die Zeit heilt alle Wunden (Amser yw'r feddyginiaeth orau.)
----
Bellende Hunde beißen nicht. (Nid yw ci cyfarth yn brathu.)

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.