Deialogau a Dedfrydau a Ddefnyddir mewn Almaeneg Bank

0

Deialogau banc Almaeneg, brawddegau a siaredir mewn banc Almaeneg, patrymau lleferydd Almaeneg yn y banc, areithiau bancwyr yr Almaen.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

BANC AUF DER: (Yn y Banc)
Ich möchte ein Konto eröffnen. (Rwyf am greu cyfrif)
Ich möchte Geld einzahlen.
Ich möchte Geld abheben.
Ich möchte 100 € abheben (rydw i eisiau tynnu'n ôl 100 €)
Ich möchte Geld überweisen (Rwyf am anfon arian)
ich Moctar at € 100 yn Türkei die überweis (Twrci 'rwyf am anfon 100 €)
Ist Geld für mich eingegangen? (Mae gen i arian i chi?)
(Pa fanciau sydd â changhennau yma?)
(A oes unrhyw bapurau sydd angen i mi eu llenwi?)
Yn ôl i'r brig, geben Sie die Quittung.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.