Berfau Gwahanadwy Almaeneg a'u Defnydd mewn Dedfrydau

1

Yn y wers hon, byddwn yn archwilio pwnc Berfau Gwahanadwy yn Almaeneg a'u Defnydd mewn Dedfrydau. Fel y gwyddoch, rydym wedi'i weld yn ein gwersi fideo blaenorol.

Roedd gan ferfau gwahanadwy arddull defnyddio benodol ac roedd yn rhaid dysgu'r ffordd o ddefnyddio'r berfau hyn mewn brawddegau yn dda.

Yn ein fideo am y berfau y gellir eu gwahanu yn Almaeneg isod, byddwn yn rhoi enghreifftiau o'r berfau hyn a byddwn yn gweld yn fanylach sut y defnyddir y berfau hyn yn y frawddeg.
Dilynwch yn ofalus:

Gadewch inni unwaith eto roi rhestr o ferfau gwahanadwy yr ydym wedi'u rhoi yn ein gwersi blaenorol:

Enghreifftiau o ferfau y gellir eu gwahanu mewn Almaeneg:

Auf-
Wir hören mit der Übung auf. Wir haben mit der Übung aufgehört.

um-
Du yn camu yn Cologne um. Du bist yn Köln umgestiegen.

cipio
Ich fahre morgen um 8 Uhr ab. Ich bin um abgefahren 8 Uhr von Bonn.

bei-
Ich lege in den Brief eine Karte bei. Ich habe yn den Brief eine Karte
beigelegt.

An-
Der Zug kommt um 12 Uhr a. Ich bin um 11 Angekommen Uhr.

Ein-
Die Frauen kaufen auf dem Markt ein. Die Frauen haben auf dem Markt eingekauft.

durch-
Der Mann geht im Park durch. Durchgegangen Parc Der Mann.

zu-
Preifat nimm ständig zu. Llinell breifat zägenommen ständig.

mit-
Das Kind geht mit denau Eltern ins Kino mit. Das Kind ist mit den Eltern ins Kino mitgegangen.

nach-
Mae Der Schüler yn gorwedd o Satz nach. Llinell Der Schüler o Satz nachgelesen.

Vor-
Der Lehrer yn gorwedd yn denau Text Text. Der Lehrer yn galw o Text vorgelesen.

vorbei-
Mein Freund kommt oft vorbei. Mein Freund ist oft vorbeigekommen.

weg-
Meg manchmal Mein Hund läuft. Weingelaufen manchmal Mein Hund ist.

aus-
Der Junge geht abends aus. Der Junge ist abends ausgegangen.

zurück-
Papi kommt um 20 zurück. Papi ist 20 Uhr zurückgekommen.

zusammen-
Der Bus stoßt mit dem PKW zusammen. Der Bus ist mit dem LKW zusammengestoßen.

BRIF O RISALE-İ NUR
Mae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

BETH YW NAMAZIN EHEMMİYETLİ? DYSGU
BETH YW'R ACHOS MWYAF DYNOL? DYSGU
SUT MAE EIN GWERSI YN DYSGU POB DDUW? DYSGU
Fel yr eglurir yn y Canllaw Ieuenctid, mae'n siŵr y bydd ieuenctid yn diflannu. Hyd yn oed os yw'r haf yn rhoi lle i'r gaeaf a'r gaeaf ac yn newid i ddydd a nos a nos, bydd hyd yn oed ieuenctid yn newid i henaint a marwolaeth. Os bydd y person ifanc dros dro a'r person dros dro i gyfeiriad camwedd yn rhinwedd gofalu, byddwch yn ennill gydag ef ieuenctid sengl, tragwyddol y mae'r holl Semâvî etiquettes yn rhoi newyddion da iddo.

Os yw rhywun yn mynd yn drallodus, am funud brawychus brawddeg, dedfryd o filiynau o funudau yn y carchar; yn ogystal, mae'r chwaeth a'r danteithion ifanc yn y fflat nad yw'n gyfreithlon, ar wahân i ddiolchgarwch a diolchgarwch y boen a'r gofid a'r pleser difrifol, a'r pechodau a'r frwydr fydol, yn cadarnhau bod yna elmets yn yr un blas, yn hytrach na'r blas, gyda phob profiad ifanc tew.
.
.
.
Os ewch chi i gyfeiriad y cylch, mae'r ieuenctid yn giwt iawn a bydd ilahi nimet hyfryd a melys-i-hay melys a phwerus fel person ifanc disglair a ifanc yn rhoi diwedd ar, yn enwedig gan fod y Qur'an fel llyfrau aml-adnod ac edicts yr holl semâvî maent yn rhoi rhybudd ac yn rhoi newyddion da. Dyma'r gwir. Ac os yw'r fflat halal yn ddigon da. Ac os oes gennych garchar am awr a deng mlynedd am gyfnod yn fflat Haram. Wrth gwrs, fel diolch i fendith yr ieuenctid, mae angen y fendith felys a rhaid ei fwyta yn y cyfeiriad.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. TURAN yn dweud

    Yn ôl pa reol y byddwn yn ychwanegu ôl-ddodiaid at y berfau gwahanadwy hyn??????

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.