Diarhebion Almaeneg ac Ystyr Twrcaidd

0

Diarhebion Almaeneg, idiomau Almaeneg a dyfyniadau

Alte Liebe rostet nicht (Hen gariad di-staen)

Liebe macht dall

Geteilte Freude ist doppelte Freude (Rhannu llawenydd)

Roedd aur Alles yn ddistaw (Nid yw pob peth disglair yn aur)

Stein Tropfen höhlt den Steter (Yn disgyn yn barhaol)

Eile mit weile.

Mae Jeder ist yn agor Glückes Schmied

Im Becher ersaufen meistr Leute als im Bach (lladron bach yn cael eu crogi, lladron mawr yn cael eu rhyddhau)

Arbeit comet Brot, Faulenzen Hungersnot (Gwaith bara, sloth yn dod â newyn)

Ar y Gweill nid yw Sich (Gwaith, yn tynnu'r swydd)

Auf alten Pfannen lernt kochen (Mae hen sosbenni yn coginio)

Bäume wachsen nicht yn den Himmel (Nid yw coed yn tyfu yn yr awyr)

Die dich füttert (brathu'r llaw sy'n eich bwydo)

(Sparrow mewn llaw, yn well na cholomen ar y to)

Besser einäugig als dall (Mae un eyed yn well na bod yn ddall)

Geteiltes Leid ist halbes Leid (Mae poen wedi'i rannu wedi'i haneru)

Yn der Liebe und im Krieg ist alles ert

Ein Mensch ohne Bildung ist ein Spiegel ohne Politur (Dyn heb ei hyfforddi, yn debyg i ddrych heb ei buro)

Der Fisch stinkt vom Kopf yr un (Arogleuon pysgod o'r dechrau)

Ein Bauer zwischen zwei Katzen (Ffermwr rhwng dau gyfreithiwr, yn debyg i bysgod a adawyd rhwng dwy gath)

Auge um Auge, Zahn um Zahn (Llygad i'r llygad, dant i'r dant)

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.