Diarhebion a Dyfynbrisiau Almaeneg

0

Diarhebion Almaeneg, Diarhebion Almaeneg, Diarhebion Almaeneg, Dyfyniadau Almaeneg, Diarhebion Almaeneg, Diarhebion Almaeneg, Geiriau Almaeneg, Aphorisms Almaeneg.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi aelodau sydd wedi'u cofrestru yn fforwm yr Almaen, a chaiff rhai o'r mân gamgymeriadau, gwallau ffurflen, ac ati eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

Lieber zweimal fragen als einmal irregehen.
Mae'n well gofyn ddwywaith nag unwaith.

Wer in der Jugend faulenzt, muss im Alter darben.
Mae'n ddiog yn ifanc ac mae'n dioddef o henaint.

Mae Stille Wasser yn twyllo tief.
Mae dyfroedd tawel yn ddwfn.

Aller Anfang ist schwer.
Mae pob dechreuad yn anodd.

wer den Pfennig nicht ehrt, tas Tasrs nicht wehrt.
ni all yr arian gael gwerth yr arian, ni all ei gael.

Nichts zu wissen ist keine Schande, nichts zu Lernen ist eine Schande.
Nid yw peidio â gwybod yn herfeiddiol, nid dysgu aip

Alles Denken ist wesentlich optimistisch.
Der vollendete Pessimist würde verstummen und-Sterben.

Mae'n llawer gwell meddwl am bopeth
Mae pesimistiaeth wedi'i gwblhau yn pylu ac yn marw

“Wichtig ist, dyn dass nicht aufhört zu fragen”
Y peth pwysig yw peidio â rhoi'r gorau i ofyn.


Ackern und Düngen ist besser als wedi eu hachosi. (Anonymus)

Wer sich nicht bewegt, spurg auch seine Fesseln nicht. (Anonymus)

Cynhaliaeth Manche Menschen, weil sie Dämme bauen statt Brücken. (Anonymus)

Wer nicht richtig faulenzen kann, kann auch nicht richtig arbeiten. (Anonymus)

Gott schuf das Meer, wir das Schiff. Gott schuf den Wind, wir die Segel. Mae Gott schuf yn marw Windstille, wir die Ruder. (Llysiau'r Gwanwyn Afrikanisches)

Das Vergnügen, Gutes zu tun, ist das Einzige, dessen man nie überdrüssig wird. ”(Chinesisches Sprichwort)

Ert harte Hand züchtet dürre Pflanzen. (Verfasser unbekannt)

Ac ychwanegwch Minuten Mitleid fel cyswllt. (Sbringynen Armenisches)

Viele Klettern felly schnell, dass sie gar nicht merken, Berg gestiegen sind. (Anonymus)

Zu wissen, wie man etwas macht ist nicht schwer. Ymdrechion cysgodol, m ew n. (aus China)

Gut ar y cyd! (Anonymus)

Fische schwimmen mit dem Strom (Indisches Sprichwort)

Voll Ein Löffel. (Verfasser unbekannt)

Es en en leichter yn y poethaf o Kamine zu bauen. (Llysiau'r Gwanwyn Französisches)

Wer nicht weggeht, kommt nie wieder. (Anonymus)

Jeder schimpft über das schlechte Wetter, aber keiner tut etwas dagegen. (Anonymus)

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!


Wer liebt, dem erschließt sich sy'n marw Wahrheit gern schweigend.

Pwy sy'n hoff o, yn tawelu'r gwirionedd yn dawel
--------------
Selbstmord ist die aufrichtigste Form von Selbstkritik

A oedd ein Tag Schon bringen, der mit Aufstehen anfängt

Die Schlimmste Eigenschaft der Dummen ist Ihre Logik

A oedd ein Tag Schon bringen, der mit Aufstehen anfängt
Tewle Paranoiaist yw cyfanswm Bewusstheit
Bei manchem ist ein Hirnschlag ein Schlag yn Leere
Mae dafarn werden yn marw Eltern schwierig werden

Bedenke daß große Liebe und große Unternehmungen, große Risiken beinhalten

Wenn du verliert, verliere nicht, oedd du daraus lernst

Respektiere die Anderen und übernimm Verantwortung für alles

Mae Wenn du nicht bekommst.

Verlasse Dich nie auf jemanden, sonst bist Du verlassen

Lerne die Regeln, dann weißt du, wie man Sie richtig bricht

Laß nicht zu daß ein kleiner Streit eine große Freundschaft zerstört


Wenn du nicht bekommst, oedd du willst, erinnere dich daran
das manchmal dein Glück sein kann

Os na chewch yr hyn yr ydych ei eisiau, cofiwch mai dyma'ch cyfle weithiau
-----------------
Tag eine Zeit mit dir alleine

Bob dydd un tro yn unig


Lebe ein gesundes, ehrenwertes Leben. Dann kannst du, wenn du älter geworden bist, daran zurückdenken, um es ein

Deddf bywyd cyfreithlon a balch. Pan fyddwch chi'n hen, gallwch chi fynd yn ôl a meddwl a mwynhau am yr eildro.
-----------
Eine liebevolle Atmosphère yn y deinem für dein leben

Mae awyrgylch cariadus yn sylfaen i fywyd gartref
----------
Wenn du mit einem geliebten Menschen streitest, dienw dach im 'n un gellwärtige. Dewch â marw
Vergangenheit mit ins Spiel

Pan fyddwch chi'n dadlau â rhywun rydych chi'n ei garu, dim ond clymu'r sefyllfa ar hyn o bryd. Gweithredu
----------
Dein dein Wissen mit anderen. Auch das ist ein Weg zur Unsterblichkeit

Rhannu gwybodaeth gyda'r print. Mae Bwdha yn ffordd o anfarwoldeb
-------
Dumm geboren, dafur kann der Mensch nichts,
Dummheit.

Mae ci gwirion, dyn na all wneud dim, ond doggie dwp, heb ddysgu unrhyw beth heblaw hynny, dyma'r dwp mwyaf

-----------
Wenn ein Freund weggeht, dyn muss yn marw Ture schließen, soniodd w.

Bertolt Brecht (1898-1956), dt. Dramatiker u. Dichter

Pan fydd ffrind yn mynd, mae angen cau'r drysau, neu sogur


----------
Esin Morgen.
Arnold Böcklin (1827 i 1901)

Mae yna bob amser yfory
---------
Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen,
wenn wir ungefragt weggehen
und Abschied
Albert Schweitzer

Yr unig bwysig mewn bywyd,
Mae olion Aski yn cael eu gadael ar ôl
pan fyddwn yn gadael heb ofyn, a phryd y mae'n rhaid i ni ffarwelio
-----------
Weißt Du nicht, daß der verliert,
ewyllys der einen festhalten,
und deß man dem nachlaufen soll,
der einen lächelnd losläßt?
Autor Unbekannter

Dydych chi ddim yn gwybod, mae'r person yn colli, sydd eisiau cadw'r TICK, a rhaid i chi redeg y tu ôl iddo, gan ei adael yn chwerthin.
---------
Stennhen Wenn Du gehst, Laß mich im Regen,
gwadu
Autor Unbekannter

Os ewch chi, gadewch i mi yn y glaw, oherwydd nad ydynt yn ymddangos yn y glaw

-----------
Der Jugend Fleiss ist des Alters Preis yn Newid.

(Ieuenctid yw oedran yr henaint.)
----------
Oedd eiddoch chi, mwd mich nicht heiss
Y neidr yw'r gyfraith
----------
Alles seine seine Zeit.
Mae popeth wedi amser
---------
Newidiwch schützt vor Torheit nicht.

Nid yw'n amddiffyn rhag atgof
-------
Der Klügere gibt nach.

Yr un deallus sy'n rhoi'r gorau iddi
---------
Die Wände haben Ohren.

Mae clustiau ar y waliau


--------
Eine Hand wäscht die andere.

Un llaw wrth ymyl y llaw
--------
Aufgeshoben ist nicht aufgehoben

gadael
---------
Aus den Augen, aus dem Sinn.

Adolygu Irac, yn llwyr (yn Nhwrci)
------
Cymharwch eich hun â chi

Gwell nag awr ymlaen llaw
-----------
Besser etwas als nichts.

Mae'n well bod ychydig yn well na pheidio.
------------
Achte auf deine Gedanken: Gwyliwch eich meddyliau
sie werden Handlungen: oherwydd bod eich meddyliau'n gweithredu
Achte auf deine Handlungen: Gwyliwch eich symudiadau
w wdenden Gewohnheiten: oherwydd yr aliskanlik
Achte auf deine Gewohnheiten: Gwyliwch allan am arferion
den sie werden deine Charakter: oherwydd dy gymeriad
Achte auf deine Charakter: Gwyliwch eich cymeriad
Sein Schornal: cuz Mae eich cymeriad yn dyngedfennol

ATEBION ALMAENEG AC ALMAENEG

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.