Geiriau a Dedfrydau Siopa Cysylltiedig o'r Almaen

2

Deialogau siopa Almaeneg, ymadroddion siopa Almaeneg, Almaeneg mewn siopa, brawddegau Almaeneg a deialogau a ddefnyddir wrth siopa, siopa Almaeneg, brawddegau Almaeneg a ddefnyddir mewn siop groser, brawddegau Almaeneg a deialogau a ddefnyddir wrth siopa.

Annwyl ymwelydd, mae rhai o'n gwersi ar ein gwefan yn cael eu hanfon gan ein haelodau, mae rhai gwallau, rhowch wybod i ni os byddwch chi'n dod ar draws unrhyw wallau.

SIOPAU O'R BYD A WNAED YN WAITH A MAINT

WORTSCHATZ: EINKAUFEN
(Gwybodaeth Word: Siopa)

a. Berfau: (Berfau)

kaufen: i brynu
verkaufen: gwerthu
kosten: cadwch y pris
ausgeben: i wario arian
sparen: i arbed arian
umtauschen: newid
bezahlen: talu
anbieten: i gynnig, i awgrymu
einkaufen: siopa
Einkäufe machen: siopa
einkaufen gehen: ewch i siopa
einpacken: pecyn
geöffnet sein: i fod yn agored
geschlossen sein: i fod i ffwrdd
zum Mitnehmen sein: i fod yn rhydd
im Sonderangebot sein: i'w brisio'n arbennig

b. Adjactive: (Ansoddeiriau)

billig: rhad
teuer: drud
preiswert: rhad, bargen
Günstig: fforddiadwy
gratis: am ddim
kostenlos: am ddim
umsonst: am ddim
reduziert: gostyngedig
heruntergesetzt: pris gostyngedig
gebraucht: yn cael ei ddefnyddio
nagelneu: newydd sbon
ausverkauft: gwerthu allan, gwerthu allan


c. Enwau: (Enwau)


der Laden: siop
der Kunde: cleient gwrywaidd
der Verkäufer: clerc gwrywaidd
der Umtausch: newid
der Sonderpreis: pris arbennig
der Ausverkauf: gwerthiant clirio
der Sommerschlussverkauf: gwerthiant diwedd haf
der Winterschlussverkauf: ar werth ar ddiwedd y gaeaf
der Einkaufswagen: trol siopa
der Einkaufskorb: trol siopa
der Ladentisch: mainc
der Kassenzettel: derbynneb arian parod
der Scheck: gwirio
das Geschäft: siop
das Wechselgeld: darn arian
das Schaufenster: arddangos
die Kundin: cwsmer benywaidd
die Verkäuferin: cynorthwyydd siop benywaidd
marw Selbstbedienung: hunanwasanaeth
marw Öffnungszeiten: amser agor
marw Tasche: bag
marw Tüte: bag neilon, bag
marw Packung: pecyn
marw Dos: jar
marw Theke: mainc
marw Kasse: diogel
marw Schlange: ciw, cynffon
marw Kredittolon: cerdyn credyd
marw Abteilung: pennod
marw Auswahl: dewis
die Gebrauchsanweisung: llawlyfr cyfarwyddiadau

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

D. Die Geschäfte: (Siopau)


der Feinkostladen: delicatessen
der Juwelierladen: gemydd
der Ciosg: siop bapurau, bwffe
der Markt: marchnad
der Optiker: optegydd
der Schnellimbiss: appetizer
der Souvenirladen: siop gofroddion
der Supermarkt: marchnad uwch
der Süßwarenladen: siop bwdin
der Tabakwarenladen: deliwr sigaréts
der Waschsalon: golchdy
der Zeitungsladen: siop bapurau
das Einkaufszentrum: canolfan siopa
das Fischgeschäft: siop bysgod
das Kaufhaus: storfa
das Lebensmittelgeschäft: siop groser
das Reisebüro: asiantaeth deithio
das Schallplattengeschäft: tŷ cerdd
das Sportgeschäft: siop chwaraeon
das Warenhaus: marchnad
marw Apotheke: fferyllfa
marw Bäckerei: y popty
marw Blumenhandlung: blodeuwr
marw Boutique: bwtîc
die Buchhandlung: siop lyfrau
die chemische Reinigung: glanhau sych
die die Konditorei: sweetie
die Lederwarenhandlung: siop ledr
marw Metzgerei: cigydd
marw Obst- und Gemüsehandlung: manav
die Schreibwarenhandlung: siop deunydd ysgrifennu
marw Spielwarenhandlung: siop deganau
marw Tierhandlung: siop anifeiliaid

i. Ausdrücke: (Dedfrydau'r Wyddgrug)

Ich gehe einkaufen. (Rydw i'n mynd i siopa.)

Der Zucker ist alle. (Nid oes siwgr ar ôl / allan o siwgr / dim siwgr.)

A oedd darf es sein? (A gaf i eich helpu chi?)

Garn Ich hätte 2 Kilo Tomaten. (Roeddwn i eisiau 2 kilo o domatos.)

Sonst noch etwas? (Peth arall?)

Ich möchte auch 1 Kilogramm Apfel. Dw i eisiau afal hefyd.

Danke, das ist alles. (Diolch, dyna i gyd.)

Wie viel macht das? (Faint mae'n ei gostio?)

A oedd kostet das? (Faint yw hwn?)

Ich wollte das umtauschen. (Roeddwn i eisiau newid hynny.)

Das macht zusammen 5 Ewro. (Mae pob un yn costio 5 Ewro.)

Kann ich mit Kredittolon bezahlen? (A allaf dalu gyda cherdyn credyd?)

Kann ich Ihnen helfen? (A gaf i eich helpu chi?)

Ich suche ein Geschenk. (Rwy'n edrych am anrheg.)

Soll ich es als Geschenk einpacken? Ydw i'n rhoi pecyn anrhegion i chi?

BRIF O RISALE-İ NUR
Mae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

BETH YW NAMAZIN EHEMMİYETLİ? DYSGU
BETH YW'R ACHOS MWYAF DYNOL? DYSGU
SUT MAE EIN GWERSI YN DYSGU POB DDUW? DYSGU
Fel yr eglurir yn y Canllaw Ieuenctid, mae'n siŵr y bydd ieuenctid yn diflannu. Hyd yn oed os yw'r haf yn rhoi lle i'r gaeaf a'r gaeaf ac yn newid i ddydd a nos a nos, bydd hyd yn oed ieuenctid yn newid i henaint a marwolaeth. Os bydd y person ifanc dros dro a'r person dros dro i gyfeiriad camwedd yn rhinwedd gofalu, byddwch yn ennill gydag ef ieuenctid sengl, tragwyddol y mae'r holl Semâvî etiquettes yn rhoi newyddion da iddo.

Os yw rhywun yn mynd yn drallodus, am funud brawychus brawddeg, dedfryd o filiynau o funudau yn y carchar; yn ogystal, mae'r chwaeth a'r danteithion ifanc yn y fflat nad yw'n gyfreithlon, ar wahân i ddiolchgarwch a diolchgarwch y boen a'r gofid a'r pleser difrifol, a'r pechodau a'r frwydr fydol, yn cadarnhau bod yna elmets yn yr un blas, yn hytrach na'r blas, gyda phob profiad ifanc tew.
.
.
.
Os ewch chi i gyfeiriad y cylch, mae'r ieuenctid yn giwt iawn a bydd ilahi nimet hyfryd a melys-i-hay melys a phwerus fel person ifanc disglair a ifanc yn rhoi diwedd ar, yn enwedig gan fod y Qur'an fel llyfrau aml-adnod ac edicts yr holl semâvî maent yn rhoi rhybudd ac yn rhoi newyddion da. Dyma'r gwir. Ac os yw'r fflat halal yn ddigon da. Ac os oes gennych garchar am awr a deng mlynedd am gyfnod yn fflat Haram. Wrth gwrs, fel diolch i fendith yr ieuenctid, mae angen y fendith felys a rhaid ei fwyta yn y cyfeiriad.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
2 Sylw
  1. dienw yn dweud

    MAE GENNYF FYNEGIAD PWNC DA IAWN NI ALLAF FEL GWELL MEWN GWERSI ALMAENEG

  2. Kaan yn dweud

    Hoffais y cyngor o dan y darlithoedd yn fawr iawn, yn enwedig ar yr adeg hon, mae'n rhywbeth y dylai pawb feddwl amdano.
    Diolch yn fawr almancax, unwaith eto fe ddangosoch chi mai chi yw rhif deg

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.