Wyddor Almaeneg, Gwers Fideo Llythyrau Almaeneg

0

Yn y wers hon, byddwn yn gwylio ein Gwers Fideo Almaeneg o'r enw Gwyddor Almaeneg, Llythyrau Almaeneg. Er mai'r wyddor Almaeneg yw pwnc cyntaf Almaeneg, bydd dysgu'n dda yn lleihau gwallau ynganu.

Mae'n gwbl angenrheidiol dysgu'r gwahanol ffyrdd o ddarllen, yn enwedig pan fydd rhai llythyrau'n dod at ei gilydd.
Cyn i chi fynd i'n fideo fideo Almaeneg, gadewch i ni roi'r wyddor Almaeneg a'r wyddor Almaeneg i chi.

FFRINDIAU A DARLLENIADAU ALMAENEG
(DAS DEUTSCHE ALPHABET)

a: aa
b: bod
c: se
d:
e: ee
f: ef
g: ge
h: ha
i: ii
j: yot
k:
l: llaw
m: em
n: en
o: oo
ö: oö
p: pe
q: qu
r: er
s: au
t: te
u: uu
ü: üü
v: fau
w: ni
x: ix
y: ipsulon
z: set
ä: ae
ß: ss (Mewn rhai mannau mae'n ysgrifenedig.)

Yn Almaeneg, defnyddir y darlleniadau canlynol yn gyffredinol pan fydd rhai llythrennau'n ymddangos ochr yn ochr.
Y canlynol yw'r rhai mwyaf cyffredin ac mae yna hefyd ddarlleniadau arbennig o'r llythyrau nesaf at ei gilydd.

ei: darllenwch fel mis
hy: darllen fel i
eu: trwy bleidlais
sch: darllen fel
ch: darllen fel h
z: darllen fel
au: darllen fel o
ph: darllen fel f
sp: darllen fel sp
st: darllen fel ychydig

Noder: Mae'r llythrennau ä, ü, ö yn yr wyddor Almaenaidd yn ffurfiau doredig o'r llythrennau (auo).

Nawr gwyliwch ein fideo a cheisiwch ddysgu beth sy'n dod allan o geg yr athro a'r ffordd allan.
Gallwch hefyd edrych ar fideos yr Wyddor Almaeneg gyda Songs ar ein gwefan.
Dymunwn lwyddiant i chi.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.