Teulu Almaenaidd, aelodau teulu o'r Almaen a pherthnasau o'r Almaen

0

Teulu Almaenaidd, aelodau o'r teulu Almaeneg, aelodau teulu Almaeneg, teulu Almaeneg, cyflwyniad teulu o'r Almaen, perthnasau Almaenaidd, rhieni Almaeneg, teulu Almaenaidd, aelodau teulu Almaeneg.

Annwyl gyfeillion Yn y wers hon, byddwn yn siarad am aelodau'r teulu Almaeneg.
Rydym wedi rhestru aelodau'r teulu Almaeneg a pherthnasau Almaeneg isod.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

KOSENAMEN: (Enwau cryno)
Vater = Papa, Vati
Mutter = Mutti, Mama
Großvater = Opa, Großpapa
Großmutter = Oma, Großmutter

Aelodau o'r teulu Almaeneg;

Die Familie: (Teulu)

der Vater / Papa / Papi (tad)
marw Mutter / Mama / Mami (mam)
marw Eltern (rhiant / rhiant)
die Kinder (plant)
der Sohn (mab)
marw Tochter (merch)
der Bruder (brawd)
marw Schwester (chwaer)
marw Geschwister (brodyr)

der grandvater
marw Grossmutter (nain)
marw Grosseltern (neiniau a theidiau)
der Opa (taid)
marw Oma (naw)

der Onkel (ewythr / ewythr)
marw tante (llonydd / modryb)
der Neffe
die Nichte
der Cousin (ewythr / ewythr / mab llonydd)
marw Cousine (ewythr / ewythr / merch llonydd)

der Bräutigam (priodfab)
marw Braut (briodferch)
der Schwiegervater
marw Schwiegermutter (mam-yng-nghyfraith)
die Verwandte (perthnasau)

(Mae'r geiriau Grosseltern, Eltern, Geschwister, Kinder, Verwandte bob amser yn cael eu defnyddio ar ffurf luosog.)

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Andere Wörter: (Geiriau eraill)

der Zwillingsbruder: dau frawd
die Zwillingsschwester: dau chwaer (chwiorydd)
das Babi: babi
der Enkel: wyrion gwrywaidd
marw Enkelin: wyrion
Enkelkinder (Pl.): Wyrion

die Ehefrau: gwraig (benyw)
der Ehemann: gwraig (gwryw)
das Ehepaar: gŵr a gwraig
die Verlobte: fiancé (merch)
der Verlobte: yn ymgysylltu

der Schwager: brawd-yng-nghyfraith, brawd-yng-nghyfraith
marw Schwägerin: chwaer-yng-nghyfraith, chwaer-yng-nghyfraith, elti
marw Schwiegermutter: mam-yng-nghyfraith
der Schwiegervater: tad-yng-nghyfraith
marw Schwiegertochter: briodferch
der Schwiegersohn: y priodfab

die Stiefmutter: llysfam
der Stiefvater: llys-dad
marw Stieftochter: llys-blentyn
der Stiefsohn: llys-fab

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein haelodau teuluol yn yr Almaen, rydym yn eich croesawu i'n fforymau.

FFURFLENNI ALMAENEG AC ALMAENEG

Wrth baratoi'r cwrs uchod, rydym wedi elwa o http://www.almancaeskisehir.com/aile-uyeleri-ve-tanitma.html.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.