Cwrs Paratoi Arholiad Almaeneg A1 Cwrs Fideo a Fideo Cydweddu Gwirioneddol Döfen

0

Cwrs Paratoi Arholiad Almaeneg A1 Defnydd Berf Döfen. Rydyn ni yma gyda phwnc a fydd yn cael ei ddefnyddio llawer yn arholiad ailuno teulu Almaeneg A1. Trwy ddysgu sut i ddefnyddio modd Durfen yr Almaen, byddwch yn cyfrannu at eich paratoad arholiad A1.

Nid yn unig mae'r arholiad A1, ond hefyd arholiadau Almaeneg fel KPSS, KPDS, UDS yn bwysig iawn.
Felly, mae'n rhaid dysgu'r gwaith o baratoi arholiadau A1 a KPSS, KPDS, UDS, fel y rhai sy'n gweithio mewn arholiadau.
Nid mater o uniongyrcholdeb yn unig yw hwn, ond hefyd y cyfan ac yn enwedig ystyr y modiwlau fel sollen, mussen ac eraill yr ydym wedi sôn amdanynt o'r blaen ar ein gwefan, i fod ar wyliau, i allu, i gael y gallu, i orfod, ac yn y blaen. dysgu'n drwyadl a pheidio â drysu.

Enghreifftiau o fodel durfen Almaeneg:

DÜRFEN-should-should (should)
Du darfst nicht hier rauchen. Ni allwch ysmygu yma. (sy'n golygu dim caniatâd)
wir dürfen nicht fernsehen, weil wir arbeiten mussen. ni allwn wylio'r teledu oherwydd bod yn rhaid i ni weithio
Darf ich etwas fragen? alla i ofyn rhywbeth i chi?

Annwyl gyfeillion, byddwn yn rhoi rhywfaint o wybodaeth i chi am ddefnyddio moddol dürfen sy'n bwnc pwysig ar gyfer arholiad A1.
Yn ein fideo, mae gwybodaeth am y defnydd o'r ferf ferf, cydgysylltiad a sut y'i defnyddir yn y frawddeg.

Dymunwn lwyddiant i chi.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.