Cwrs Arholiad a Myfyrwyr A1 yr Almaen

0

Gwybodaeth am gwrs Paratoi Arholiadau A1 yr Almaen, Cyrsiau Aduniad Teuluol yr Almaen.
Yn gyntaf oll, mae'n bwysig nodi nad pwrpas hysbysebu'r fideo yma yw hysbysebu unrhyw gwmni, nid canmol unrhyw un.

Fodd bynnag, mae'n bleser gwylio'r ffrindiau hyn ar ôl iddynt basio arholiad A1 yr Almaen.
Mae pobl mor hapus ag y maent yn gwylio.

Rydym yn clywed llawer yn enwedig mewn dinasoedd mawr, mae rhai cyrsiau'n gwneud hwyl o'r arholiad A1.
Mae yna gyrsiau o'r fath na all athro Almaeneg y cwrs ennill yr arholiad A1.
Dyna pam rydym yn eich rhybuddio, peidiwch â mynd i unrhyw gwrs lle nad ydych yn clywed eich enw ac mae gennych gyfradd llwyddiant uchel, ffrindiau.
Cyn i chi gofrestru ar gyfer y cwrs, chwiliwch yn ofalus, gofynnwch a allwch chi gael gwybod o'r blaen, gofynnwch am gyfeiriad o'r cwrs, dysgwch y cyfraddau llwyddiant, gwnewch yn siŵr bod y cwrs wedi bod yn weithredol am o leiaf ychydig o flynyddoedd, chwiliwch y we, gwnewch yn siŵr bod gwefan ar y cwrs a bod ymwelwyr a sylwadau hyfforddeion ar y safle Mae llawer o bobl sy'n mynd i'r cwrs yn postio eu barn ar wefan y cwrs.

Gall cyfeillion sy'n byw yn Antalya, Istanbul, Ankara, Izmir, Aydin, Eskisehir a'u taleithiau cyfagos hefyd ofyn am gymorth gyda chyrsiau Almaeneg dibynadwy a llwyddiannus Gallwch ysgrifennu at ein cyfeiriad e-bost neu'r adran sylwadau dan y pwnc hwn.

Rydym yn llongyfarch y ffrindiau hyn a'r cwrs am eu llwyddiant.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.