Akkusativ

0

Beth yw Akkusativ yn Almaeneg? Annwyl ffrindiau, yn yr erthygl hon, byddwn yn esbonio'r term Akkusativ ar gyfer ein ffrindiau sy'n gofyn beth mae Akkusativ yn ei olygu. Yn ein gwersi blaenorol, roeddem wedi gweld pwnc Akkusativ yn fanwl.

Ystyr Akkusativ yw cyflwr -i yr enw yn yr iaith Almaeneg. Fel y gwyddoch, cyflwr -i yr enw, mewn geiriau eraill, mae cyflwr yr enw yn un o'r taleithiau. I roi enghreifftiau yn Nhwrceg;

LEAN HAL (NOMINATIV) -I HALİ (AKKUSATIV)
Car Y car
Ev Evi
radio Y radio
Blodyn Blodeuo
Kitap Llyfr
llyfr Llyfr nodiadau
glaw Glaw

Yn y tabl uchod, rhoddir enghreifftiau o ffurfiau syml a -i rhai geiriau.

Enw ffurf syml yr enw yw Nominativ yn Almaeneg.

Gelwir ffurf -i yr enw yn Akkusativ yn Almaeneg.

Nawr, gadewch i ni roi enghreifftiau o ffurfiau syml a chyflyrau Akkusativ rhai geiriau Almaeneg:

NOMINATIV (FFURFLEN LEAN) AKKUSATIV (-I HALİ)
der Mann o Mann
der Ball o Ball
der Sessel der Sessel

Yn y tabl uchod, rhoddir rhai enghreifftiau o eiriau Almaeneg yn y ffurf enwebu a'r ffurf -i (Akkusativ). Rydym wedi paratoi darlith fanwl a manwl iawn am Akkusativ yn Almaeneg, os dymunwch, gallwch barhau â'n darlith. Cliciwch am ragor o wybodaeth: Darlith Akkusativ yr Almaen

Darlith Akkusativ yr Almaen Yn ein gwers o'r enw, rhoddir a chefnogir enghreifftiau helaeth o sut mae geiriau Almaeneg yn cael eu trawsnewid o Enwebiadol i Akkusativ, a sut mae erthygl yn newid.

Yn ogystal, mae gan ein gwefan wybodaeth helaeth am ba ferfau sy'n cael eu defnyddio gyda gwrthrychau Akkusativ, pa ferfau sy'n cael eu defnyddio gyda gwrthrychau Dativ. Edrychwch ar y cyrsiau eraill ar ein gwefan.

Rydym yn dymuno llwyddiant i chi yn eich addysg Almaeneg.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.