Pynciau Almaeneg Lefel A1

0

Mewn addysg Almaeneg, ystyrir lefel A1 fel y dechrau. Rydyn ni'n cyflwyno'r rhestr o bynciau A1 Almaeneg i chi yn yr erthygl hon. Y lefel y mae ar bobl sydd eisiau dysgu Almaeneg yn gyffredinol ei hangen ac sydd â'r wybodaeth fwyaf sylfaenol i'w dysgu yw'r lefel A1.

Rhoddir pynciau dan sylw a chyflawniadau myfyrwyr Cyrsiau Almaeneg Lefel A1 mewn grwpiau o dan yr erthygl hon.

1. Fi a Fy Nghylch Agos

O dan y pwnc hwn, mae myfyrwyr yn delio yn gyntaf â'r pwnc o ddod yn gyfarwydd ac yn dysgu sut i gyfarch, dod yn gyfarwydd â brawddegau, rhoi cymeradwyaeth a gwrthod, gofyn am faddeuant, a gofyn am ddaioni. Y cam nesaf yw dysgu'r wyddor Almaeneg. Ar ôl yr wyddor, dysgir sut i ddarllen y rhifau a sut mae'r rhifau'n cael eu hysgrifennu. Gall pobl sy'n dysgu'r pynciau hyn gyflwyno eu hunain yn hawdd. Gallant fynegi pwy ydyn nhw, pa mor hen ac o ble maen nhw'n dod, lle maen nhw'n byw.

2. Bywyd Dyddiol

O dan y pwnc hwn pysgod, mae myfyrwyr yn meistroli iaith yr ystafell ddosbarth. Maent yn ennill y gallu i fynegi gweithgareddau arferol trwy ddysgu ynganiad a sillafu clociau. Maent yn dysgu dweud beth sy'n eiddo iddynt neu beidio â phwnc perchnogaeth. Ac maen nhw'n ennill y wybodaeth o ofyn cwestiynau, un o'r materion pwysicaf.

3. Barn a Disgrifiadau Pobl

Y pynciau sy'n cael sylw o dan y pwnc hwn yw proffesiynau, sy'n diffinio'r hyn sy'n digwydd o'n cwmpas, rhannau'r corff a'u cyflwyniad, beth yw'r dillad a'r bwyd. Ar ôl y gwersi hyn, mae myfyrwyr yn dechrau dysgu Almaeneg mewn ffordd y gallant gyflawni eu gweithgareddau beunyddiol.

4. Amser a Gofod

Gyda'r gwersi a addysgir o dan y pwnc hwn, dysgir y lle a'r amgylchedd, cydnabyddir dyddiau, misoedd a thymhorau'r wythnos, beth yw hobïau a sut y dylid eu mynegi.

5. Bywyd Cymdeithasol

Gallwch ddysgu am y pwnc olaf, bywyd cymdeithasol a siopa Almaeneg, sut i wneud brawddegau ar y gwahoddiad rydych chi'n ei fynychu, amheuon i'w gwneud wrth deithio a'r patrymau brawddegau sy'n gysylltiedig â nhw, a deialogau a ddefnyddir yn aml am fywyd bob dydd.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Gwersi Almaeneg i Ddechreuwyr ar Lefel A1

 1. Cyflwyniad i Almaeneg
 2. Yr Wyddor Almaeneg
 3. Dyddiau Almaeneg
 4. Misoedd yr Almaen a Tymhorau Almaeneg
 5. Articels Almaeneg
 6. Erthyglau Penodol yn Almaeneg
 7. Erthyglau Amwys yr Almaen
 8. Priodweddau Geiriau Almaeneg
 9. Pronouns Almaeneg
 10. Geiriau Almaeneg
 11. Rhifau Almaeneg
 12. Gwylfeydd Almaeneg
 13. Geiriau Plural Almaeneg, Geiriau Plural Almaeneg
 14. Ffurfiau Enw Almaeneg
 15. Enw Almaeneg -i Hali Akkusativ
 16. Sut a Ble i Ddefnyddio Erthyglau Almaeneg
 17. Almaeneg Oedd ist das Cwestiwn a Ffyrdd i Ateb
 18. Dewch i Ni Ddysgu Sut i Wneud Dedfryd Almaeneg
 19. Dedfrydau Syml Almaeneg
 20. Enghreifftiau Dedfryd Syml yn Almaeneg
 21. Cymalau Cwestiynau Almaeneg
 22. Dedfrydau Negyddol yr Almaen
 23. Cymalau Lluosog yr Almaen
 24. Amser Presennol yr Almaen - Prasens
 25. Cydweddiad Berf Amser Presennol Almaeneg
 26. Gosod Dedfrydau Amser Presennol Almaeneg
 27. Codau Sampl Amser Presennol Almaeneg
 28. Pronouns Almaeneg Da
 29. Lliwiau Almaeneg
 30. Ansoddeiriau Almaeneg ac Ansoddeiriau Almaeneg
 31. Ansoddeiriau Almaeneg
 32. Crefftau'r Almaen
 33. Rhifau Ordinal yr Almaen
 34. Cyflwyno Ni ein hunain yn Almaeneg
 35. Cyfarchion mewn Almaeneg
 36. Dedfrydau Goodbye German
 37. Patrymau Siarad Almaeneg
 38. Codau Dyddio Almaeneg
 39. Perfekt Almaeneg
 40. Plusquamperfekt Almaeneg
 41. Ffrwythau Almaeneg
 42. Llysiau Almaeneg
 43. Hobïau Almaeneg

Annwyl ffrindiau, credwn, os byddwch chi'n dechrau astudio ein gwersi lefel A1 Almaeneg yn y drefn rydyn ni wedi'i rhoi uchod, byddwch chi wedi dod yn bell mewn amser byr. Ar ôl astudio cymaint o bynciau, gallwch nawr edrych ar wersi eraill ar ein gwefan.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.