Cwrs Almaeneg A1 a Chwrs Aduniad Teuluol

0

Gwybodaeth am Gyrsiau Arholiad Almaeneg A1, Cyrsiau Ailuno Teulu Almaeneg. Yn gyntaf oll, dylem bwysleisio nad hysbysebu unrhyw gwmni na chanmol unrhyw un yw ein pwrpas o roi'r fideo yma.

Fodd bynnag, mae'n bleser gwylio'r ffrindiau hyn ar ôl iddynt basio arholiad A1 yr Almaen.
Mae pobl mor hapus ag y maent yn gwylio.

Rydym yn clywed llawer yn enwedig mewn dinasoedd mawr, mae rhai cyrsiau'n gwneud hwyl o'r arholiad A1.
Mae yna gyrsiau o'r fath na all yr athro cwrs ennill yr arholiad A1.
Dyna pam rydym yn eich rhybuddio, peidiwch â mynd i unrhyw gwrs lle nad ydych yn clywed eich enw ac mae gennych gyfradd llwyddiant uchel, ffrindiau.

Yn enwedig mewn dinasoedd mawr; mae rhai cyrsiau yn gwneud hwyl o arholiad aduniad teulu A1 yr Almaen.
Mae yna gyrsiau o'r fath, os yw hyfforddwr Almaeneg y cwrs yn sefyll arholiad Almaeneg A1, ni all ennill. Felly, rydym yn eich rhybuddio yma, peidiwch â chymryd unrhyw gwrs nad ydych yn clywed amdano ac sydd â chyfradd llwyddiant uchel. Yn enwedig os yw cwrs Almaeneg yn cynnig prisiau llawer is nag eraill, peidiwch byth â chofrestru ar y cwrs hwnnw heb ymchwilio iddo'n drylwyr.

Boed i chi, ymchwiliwch yn ofalus cyn cofrestru ar y cwrs, gofynnwch a allwch chi ddod o hyd i'r rhai sydd wedi mynd o'r blaen, gofyn am dystlythyr gan y cwrs, darganfod y cyfraddau llwyddiant, darganfod a allwch chi fynychu dosbarthiadau Almaeneg fel gwestai cyn cofrestru yn y cwrs, gwnewch yn siŵr bod y cwrs wedi bod yn gweithredu am o leiaf ychydig flynyddoedd, chwiliwch ar y rhyngrwyd, mae'r cwrs yn we Gwnewch yn siŵr bod gennych wefan ac i gael sylwadau ymwelwyr a hyfforddeion ar y wefan. Mae llawer o bobl sy'n mynychu'r cwrs yn ysgrifennu eu barn am y cwrs ar wefannau'r cyrsiau.

Darganfyddwch a allwch chi fynychu dosbarthiadau Almaeneg fel gwestai, yn enwedig cyn cofrestru.
Bydd y mwyafrif o gyrsiau Almaeneg yn falch o dderbyn hyn. Oherwydd ei fod am ddangos ansawdd cwrs o ansawdd.
Fodd bynnag, mae pawb yn cwyno, bydd y rhai nad ydyn nhw'n fodlon â chwrs “foyam yn dod i'r amlwg” gyda'r syniad na fyddwch chi am fynd ar y cwrs yn ddi-dâl.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Gall ffrindiau sy'n byw yn nhaleithiau Antalya, Istanbul, Ankara, Izmir, Aydin, Eskisehir a'u taleithiau cyfagos hefyd ofyn am help gennym ni ar gyfer cyrsiau Almaeneg dibynadwy a llwyddiannus. Mae'n ddigon i ysgrifennu i'n cyfeiriad e-bost neu i'r adran sylwadau o dan y pwnc hwn.

Hoffem longyfarch y ffrindiau a llwyddiant y cwrs yn y fideo hwn.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.