Gwersi Almaeneg ar gyfer Gradd 9

Annwyl fyfyrwyr, mae cannoedd o wersi Almaeneg ar ein gwefan. Ar ôl eich ceisiadau, fe wnaethom grwpio'r gwersi hyn ar gyfer myfyrwyr ysgolion cynradd ac uwchradd a'u rhannu'n ddosbarthiadau. Rydym wedi categoreiddio ein gwersi Almaeneg, a baratoir yn unol â'r cwricwlwm addysg cenedlaethol a gymhwysir yn ein gwlad, ar gyfer myfyrwyr gradd 9fed ac a restrir isod.Isod mae rhestr o'n gwersi Almaeneg a ddangosir i fyfyrwyr gradd 9 ledled ein gwlad. Mae rhestr unedau Almaeneg isod mewn trefn o syml i anodd. Fodd bynnag, gall trefn y pynciau fod yn wahanol mewn rhai gwerslyfrau Almaeneg a rhai llyfrau atodol.

Yn ogystal, tra bod y wers Almaeneg yn cael ei dysgu, gall trefn yr unedau amrywio yn ôl strategaeth addysg yr athro sy'n mynd i mewn i'r wers Almaeneg.

mae'r swyddi a ddangosir yn gyffredinol i 9fed radd yn Nhwrci yn cynnwys, ond efallai na fyddant yn prosesu rhai unedau yn ôl hoffterau athro Almaeneg, neu gellir eu hychwanegu ymhellach fel unedau arwahanol wedi'u prosesu, gellir caniatáu rhai unedau i'r 10fed dosbarth i'r dosbarth nesaf.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Gwersi Almaeneg 9fed Radd

Cyfarchion Almaeneg a Chodau Hunan-Gyflwyno Almaeneg

Patrymau Lleferydd Cyffredinol mewn Almaeneg

Patrymau Sgwrs Cyffredinol yn Almaeneg

Dedfrydau Hwyl Fawr yr Almaen

Geiriau Almaeneg

Rhifau Almaeneg

Lliwiau Almaeneg

Pronouns Almaeneg

Dyddiau Almaeneg

Aylar Almaeneg, Tymhorau Almaeneg

Yr Wyddor Almaeneg

Pronouns Almaeneg Da

Articels Almaeneg

Rhai Erthyglau Der Das Die yn Almaeneg

Almaeneg Oedd ist das?

Darlith Prasens Almaeneg

Cults Sampl Prasens Almaeneg

Akkusativ Almaeneg

Aelodau o'r teulu Almaeneg

Gwylfeydd Almaeneg

Dedfrydau Almaeneg

Cymalau Lluosog yr Almaen

Dedfrydau Negyddol yr Almaen

Cymalau Cwestiynau Almaeneg

Ffrwythau Almaeneg

Llysiau Almaeneg

Hobïau Almaeneg

Annwyl fyfyrwyr, yn ôl y cwricwlwm addysg cenedlaethol, mae'r pynciau sy'n cael sylw mewn gwersi Almaeneg yn y 9fed radd fel yr uchod. Rydym yn dymuno pob llwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw