kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Llyfr Cwrs Almaeneg Atodol 9fed Gradd

Paratowyd ein llyfr dysgu Almaeneg ar ffurf e-lyfr y gallwch ei ddefnyddio fel llyfr cwrs Almaeneg atodol ar gyfer gradd 9fed. Rydym yn cyflwyno'r llyfr dysgu Almaeneg hwn, a baratowyd gennym gan ddefnyddio darlithoedd poblogaidd ac edmygus ein gwefan, at eich defnydd chi.

Rhoddwyd ein llyfr dysgu Almaeneg, a gyhoeddwyd gennym o dan yr enw Wir lernen Deutsch (WLD), ar werth ar Farchnad Chwarae Google.

Mae ein llyfr yn werslyfr atodol Almaeneg ar gyfer myfyrwyr gradd 9 ac fe'i paratowyd gan ddefnyddio darlithoedd Twrceg manwl a dealladwy.

Mae hefyd yn adnodd defnyddiol iawn ar gyfer myfyrwyr gradd 10fed ac 11eg a hyd yn oed myfyrwyr gradd 12fed sydd â chefndir Almaeneg gwael.

Ar wahân i hynny, mae hefyd yn adnodd arbennig o wych i'r rhai nad ydyn nhw'n mynychu unrhyw ysgol, nad ydyn nhw'n mynychu unrhyw gwrs Almaeneg ac eisiau dysgu Almaeneg ar eu pennau eu hunain.

Yn ein llyfr o'r enw Wir lernen Deutsch (WLD) yr ydym wedi'i baratoi, mae gwersi Almaeneg yn dechrau o'r dechrau, felly mae'n adnodd defnyddiol iawn i'r rhai nad ydynt yn adnabod unrhyw Almaeneg a'r rhai sy'n newydd i ddysgu Almaeneg.

Gallwch adolygu ein llyfr am ddim cyn ei brynu.

CLICIWCH YMA I BARN NEU PRYNU EIN LLYFR CWRS ALMAEN

BETH YW CYNNWYS LLYFR CWRS YR ALMAEN?

Mae ein llyfr, sy'n werslyfr ar gyfer myfyrwyr ysgol uwchradd ac yn llyfr dysgu Almaeneg i'r rhai sydd eisiau dysgu Almaeneg ar eu pennau eu hunain, yn cynnwys y pynciau a ganlyn:

LLYFR CWRS GERMAN RHAN 1

Yr wyddor Almaeneg

Erthyglau penodol i'r Almaen

Erthyglau amhenodol mewn Almaeneg

Gosod brawddeg syml yn Almaeneg

Enwau lluosog Almaeneg

Brawddegau lluosog yn Almaeneg

Brawddegau syth yn Almaeneg

Cwestiynau Almaeneg

Brawddegau negyddol yn Almaeneg

LLYFR CWRS GERMAN RHAN 2:

Ansoddeiriau Almaeneg

Brawddegau ansoddeiriol Almaeneg

Rhifau Almaeneg

Gwylio Almaeneg

Dyddiau Almaeneg

Misoedd yr Almaen

Tymhorau Almaeneg

Rhagenwau Almaeneg

Rhagenwau meddiannol Almaeneg

Cyflwyno ein teulu Almaeneg

Proffesiynau Almaeneg

Ein hobïau Almaeneg

Amser presennol yr Almaen

Enw Almaeneg -i (Akkusativ)

Enw Almaeneg (Dativ)

Amseroedd yn yr Almaen: amser presennol yn yr Almaen

I gael Almaeneg (berf haben)

Ein tŷ Almaeneg

Eitemau cartref Almaeneg

Gadewch i ni gyflwyno ein cartref yn Almaeneg

Dillad a dillad Almaeneg

Ymadroddion siopa Almaeneg

 

LLYFR CWRS GERMAN RHAN 3:

Paratoi ar gyfer yr Arholiad Ailuno Teulu A1

Brawddegau rhagarweiniol a rhagarweiniol Almaeneg

Cyfarchion a dywediadau Almaeneg o hwyl fawr

Cwestiynau ac atebion sylfaenol yn Almaeneg

Gorchmynion a cheisiadau Almaeneg

Testunau Almaeneg ac ymarferion darllen a deall

Ymarferion ysgrifennu llythyrau yn Almaeneg

Gallwch adolygu ein llyfr am ddim cyn ei brynu.

CLICIWCH YMA I BARN NEU PRYNU EIN LLYFR CWRS ALMAEN

RHAI SYLWADAU AM EIN LLYFR

 

Sylwadau ar ein Llyfr Dysgu Almaeneg

Sylwadau ar ein Llyfr Dysgu Almaeneg

Cymerir adolygiadau o Google Play Market.

MAE EIN LLYFR DYSGU ALMAEN YN GYFRIFOL I BOB FFON SYMUDOL CAMPUS, TABLAU A CHYFRIFIADURON

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig