29 Hydref Gweriniaeth Diwrnod

0

29 Hydref Gweriniaeth Diwrnod

Mae 29 Hydref 2017 wedi dechrau cyfrif i lawr ar gyfer Diwrnod Gweriniaeth.
Dechreuodd arweinwyr negeseuon 29 Diwrnod Gweriniaeth Hydref ddod.

Llywydd Recep Tayyip Erdoğan, Prif Weinidog Binali Yıldırım, Cadeirydd MHP Devlet Bahçeli a Chadeirydd CHP Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Hydref Gweriniaeth Diwrnod neges.

Mae'r Llywydd Recep Tayyip Erdoğan, y Prif Weinidog Binali Yıldırım, Llywydd MHP GEnel Devlet Bahceli a Chadeirydd CHP Kemp Kılıçdaroğlu negeseuon 29 Hydref fel a ganlyn:

ERDOĞAN: Ş 29 HYDREF YN YMWYBYDDIAETH ER ER CENEDLAETHOL ER

Pwysleisiodd yr Arlywydd Recep Tayyip Erdoğan yn ei neges fod y genedl Dwrci wedi dathlu pen-blwydd XWUMX o gyhoeddi'r Weriniaeth, sy'n drobwynt pwysig iawn yn yr hanes gogoneddus, “Rwy'n llongyfarch y Weriniaeth ar bob un o'r miliynau o ddinasyddion sy'n byw yn ein gwlad a thramor.

Llywydd Erdogan, Gweriniaeth Twrci; pwysleisiodd mai'r genedl fonheddig y mae'n well ganddynt farw yn ystod y canrifoedd yn hytrach nag aberthu ei ryddid a'i hanrhydedd yw dryswch aileni ei lwch.

Dymunaf i drugaredd a maddeuant i'n harwyr arglwydd a syrthiodd i'r pridd fel blagur er mwyn amddiffyn mamwlad y saint am fil o flynyddoedd a pharhau â'i neges: taz, rwy'n coffáu gyda chydymdeimlad ”.

29 Hydref Post Day Republic

Parhaodd yr Arlywydd Erdoğan fel a ganlyn:

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!


ATIONS Y CENEDLAETHAU A GYFLWYNWYD HOLL Y BYD NA FYDD YN CADW'R PRANGA I EI FETHU “

Unwaith eto, ni fydd Llywydd 29 Cenedl Twrcaidd Hydref 1923 yn taro cywilydd, ni all neb ymyrryd ar ei dynged ei hun i'r byd i gyd gyda gwaed a bywyd, dywedodd fod yr Arlywydd Erdoğan wedi dweud ac maent wedi profi gorchfygiad mawr yn wyneb eu brwydr. Mae'r ysbryd a ddaeth â'n Rhyfel Annibyniaeth i fuddugoliaeth a rhoi bywyd i'n Gweriniaeth yn dal i sefyll heddiw, yn union fel 94 o flynyddoedd yn ôl.

Mesaj Gwrthiant gogoneddus ein cenedl yn erbyn merthyr 15 a bin 250 2 veterans yw mynegiant yr ysbryd hwn. Y noson honno, mae gwragedd a dynion, pobl ifanc a holl aelodau ein cenedl, ein hewyllysiau a'n gwerthoedd, y Weriniaeth wedi ennill yr amddiffyniad. 'Gymeriad Annibyniaeth' gyda mor fonheddig, rydym yn falch o fod yn aelod o genedl arwyr o'r fath "yn cyfeirio at y lle sy'n Llywydd Erdogan, 'y genedl dim meistrolaeth, mae yna wasanaethau' gyda'r arwyddair i wasanaethu yn y ffordd orau yn ddiwahân i Dwrci a gofnodwyd ddydd a nos y maent yn gweithio.

Parhaodd yr Arlywydd Erdoan ei neges fel a ganlyn: “Ar gyfer yr 15 diwethaf, y diwygiadau hanesyddol yr ydym wedi'u rhoi ar waith ym mhob maes o ddemocratiaeth i ryddid, masnach, buddsoddiadau, iechyd a pholisi tramor yw'r prawf cliriaf o'r ewyllys hon. Heddiw, y drws o obaith ar gyfer yr holl gorthrymedig a'r dioddefwyr y byd yn Twrci. Dyma'r prif reswm pam ein bod yn darged i sefydliadau terfysgol gwaedlyd. Nid ydym wedi caniatáu, neu ni fyddwn, yn caniatáu i'r heidiau lladd fel DAESH, PKK, PYD / YPG a FETÖ ein cadw o'n targedau. Rydym yn parhau ar ein ffordd yn unol â'n targedau 2023, gan wrthdaro â phenawdau, gwehyddion, a phawnsio arnom ni. ”

KILIÇDAROĞLU: PROBLEMAU SYLFAENOL 'LAIC DEMOCRATAIDD A DATGANIAD Y GYFRAITH CYMDEITHASOL' ATAL

Arweinydd CHP Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Hydref Dywedodd neges weriniaethol yn y neges: yn The Great Leader Mustafa Kemal Ataturk ', yn enwedig fel person nad yw'n' Gweriniaeth y Weriniaeth ', mae'r hawl, y gyfraith a chyfiawnder yn seiliedig ar ysbryd. Wrth wraidd yr ysbryd hwn, mae gennym y Rhyfel Rhyddfrydol Cenedlaethol, sef mynegiant ein hewyllys rydd a'n penderfyniad na ellir ei gadwyno.
29 Amddiffynnydd ein Gweriniaeth a sefydlwyd ym mis Hydref 1923 yw'r bobl ifanc sydd â'r syniad, cydwybod a doethineb bod yr Arweinydd Mawr Atatürk am gael eu haddysgu heb unrhyw wahaniaethu, otherization. Am y rheswm hwn, bydd problemau sylfaenol ein Gweriniaeth, sef mynegiant sofraniaeth genedlaethol, yn cael eu goresgyn gydag ymroddiad dwfn yr holl bobl ifanc gyda'n dinasyddion eraill ar yr egwyddor o sicrhau bod cyfraith seciwlar a chyfraith ddemocrataidd Bu.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!


GARDD: GWERTHUSIAD GWERTHUSO A HANES
Cadeirydd Plaid Genedlaethol y Mudiad Devlet Bahceli, y cyfrif cyfryngau cymdeithasol wedi'i drydaru ar Twitter 29 Hydref Gweriniaeth Gweriniaeth Dydd a ddefnyddir yn y datganiadau canlynol: Sefydliad ffyddlon ac iachawdwriaeth o ran mana a chynnwys; cysyniadau a geiriau dilynol, cyflenwol, cydberthynol. Gweriniaeth TwrciDyma wobr a gwobr rhyddhad o'r blynyddoedd o alwedigaeth ormesol a dychrynllyd a lwythwyd â mil o gwynion a chwynion. Cumhuriyetnid yw'n fater o orsedd na choron; mae'n fater o hanes a ffortiwn. Hanes wedi ildio, ffortiwn gwenu ar ein hwyneb, Gweriniaeth hezimetten i'r amlwg. Roedd y genedl Dwrcaidd yn dyfalbarhau, yn amyneddgar, yn brwydro, yn rhoi bywyd a gwaed; yn y diwedd ysgrifennodd epig Gweriniaeth annibyniaeth. 94 mlynedd yn ôl, gydag ysbrydoliaeth gorffennol disglair, Gyda mawredd ffydd, ewyllys a doethineb yr ysbryd cenedlaethol, cafodd ffyrdd anodd eu goresgyn, roedd yn anodd. Gweriniaeth Twrci bydd yno am byth. Ac o flaen y tu blaen, dim tractor i'r blaen, ni fydd unrhyw elyn yn gallu amsugno'r gallu. Daw Cumhur, y Weriniaeth. Ni all ymdrechion meddiannaeth newydd, ymosodiadau a chynllwynion newydd oresgyn amddiffynfeydd y gaer genedlaethol gan absenoldeb Allah. Mae Gweriniaeth Twrci ei ymddiried i anrhydedd ac urddas ein cenedl. Bydd y Weriniaeth yn ystyrlon ac yn arwyddocaol gyda bodolaeth yr ewyllys genedlaethol. Llongyfarchaf Ddiwrnod Gweriniaeth 29 Hydref fy nghenedl.94 Gweriniaeth Twrci. Ar y pen-blwydd, Llywydd cyntaf Gweriniaeth Twrci Mustafa Kemal Atatürk a'r arwyr gwreiddiol gyda thrugaredd mawr. Yn yr Ymgyrch Genedlaethol, hoffwn hefyd gael trugaredd gan Allah Almighty i roi trugaredd i'n merthyron sydd wedi marw dros ein mamwlad a'n cenedl yn ein hanes agos neu bell.

y Prif Weinidog 29 Hydref Gweriniaeth Diwrnod neges

PRIF WEINIDOG: AILGYLCHWYD ENILLWYR Y FLWYDDYN XIN Â 15 EBRILL HALKOYLAM
Roedd y Prif Weinidog Binali Yildirim, 29 Diwrnod Gweriniaeth Hydref defnyddio'r ymadroddion canlynol yn y neges: "Heddiw, Gweriniaeth Twrci 94. Rydym yn dathlu pen-blwydd y sefydliad yn frwdfrydig iawn. Credaf fod brwdfrydedd a chyffro dinasyddion 80 i gyd yn teimlo yn ei galon.
Gyda'r arwyddair.Bydd annibyniaeth y genedl yn arbed penderfyniad a phenderfyniad y genedl ikl, mae ein brwydr am annibyniaeth, dan arweiniad Gazi Mustafa Kemal, wedi cyrraedd ei nod trwy achub ein mamwlad o'r galwedigaethau a thrwy gyhoeddi ein Gweriniaeth.


Twrci, gan fod y proclamasiwn y Weriniaeth wedi dod yn gynnydd sylweddol iawn tuag at democrateiddio a datblygu, ac erbyn heddiw wedi dod yn wlad ei barch yn y byd modern. Gan barhau ei chynnydd drwy oresgyn yr heriau amrywiol, blynyddoedd 94, Gweriniaeth Twrci, heddiw, economi sy'n tyfu, democratiaeth cryf, rheolaeth y hunaniaeth gyfraith, ei ymrwymiad a'i bolisi tramor egwyddorol mai'r gwerthoedd dynol sylfaenol ymhlith y pwerau cynyddol yn y byd. Atgyfnerthwyd y cyflawniadau a gyflawnwyd gennym yn ystod y 15 diwethaf ar y ffordd i sefydlogrwydd democrataidd gyda datganiad cyhoeddus 16 April. Ym mis Ebrill, gwnaeth 16 benderfyniad er mwyn sicrhau y bydd y cenedlaethol yn cael ei adlewyrchu'n glir ar y llywodraeth a bod y gyfraith yn cael ei gwireddu'n llawn.

29 Hydref Dathlu a Chyfarch Dydd Gweriniaeth Lyrics a Negeseuon

DIWRNOD CYHOEDDUS HYDREF NEGESEUON LYRICS - HIR BYR

Y rhyddid yr ydym wedi ei wneud i'n pen ni, fe wnaethom ysgrifennu ein calon at fuddugoliaeth yn y Weriniaeth zafer Penblwydd Hapus 29 Hydref Gweriniaeth Diwrnod!

Fy holl ddymuniad yw i'r rhai nad ydynt hyd yn oed yn gwybod beth yw cysyniad y Weriniaeth eleni; Dysgu rhywbeth ar ran y Weriniaeth. Diwrnod Gweriniaeth Hapus

Hoffwn fynegi y bydd yn bosibl cyrraedd ein nodau yn athroniaeth sylfaenol ein Gweriniaeth. Gyda'r teimladau hyn, 29 Hydref Gweriniaeth DiwrnodHoffwn longyfarch pob un o'n merthyron a'n cyn-filwyr gyda thrugaredd a diolchgarwch.

Y diwrnod hanesyddol hwn yw diwrnod ein hymgysylltiad yn gryfach nag erioed o'r blaen yn ein gwerthoedd cyffredin sy'n ein gwneud yn beth ydym ni. Mae pawb Diwrnod Gweriniaeth Cinio pen-blwydd hapus

Mae Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sylfaenydd ein Gweriniaeth, a merthyron a saint ein merthyron, yn cofio diolch ein cyn-filwyr cyn-filwyr; Llongyfarchaf Ddiwrnod Gweriniaeth ein holl ddinasyddion a'n cenedl i gyd.

29 Hydref Diwrnod Gweriniaeth Hapus! Beth yw Turk hapus!

Unodd y Weriniaeth ei holl ddinasyddion waeth beth oedd eu tarddiad ethnig yn hunaniaeth toi Cenedl Twrci.

94 o'n gweriniaeth. Yn y dyddiau hyn rydym yn dathlu'r flwyddyn, gyda gobaith mawr, ffydd a phenderfyniad i gerdded i'r dyfodol gyda phenderfyniad a dymuniad. “Diwrnod Gweriniaeth Hapus”

29 Hydref Gweriniaeth Diwrnod Gyda'r dymuniad y bydd ein holl genedl yn profi'r brwdfrydedd yn ddwfn c

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.