Gwersi Almaeneg ar gyfer Gradd 10

Annwyl fyfyrwyr, mae cannoedd o wersi Almaeneg ar ein gwefan. Ar ôl eich ceisiadau, fe wnaethom grwpio'r gwersi hyn ar gyfer myfyrwyr ysgolion cynradd ac uwchradd a'u rhannu'n ddosbarthiadau. Rydym wedi categoreiddio ein gwersi Almaeneg, a baratoir yn unol â'r cwricwlwm addysg cenedlaethol a gymhwysir yn ein gwlad, ar gyfer myfyrwyr gradd 10fed ac a restrir isod.Isod mae rhestr o'n gwersi Almaeneg a ddangosir i fyfyrwyr gradd 10 ledled ein gwlad. Mae rhestr unedau Almaeneg isod mewn trefn o syml i anodd. Fodd bynnag, gall trefn y pynciau fod yn wahanol mewn rhai gwerslyfrau Almaeneg a rhai llyfrau atodol.

Yn ogystal, tra bod y wers Almaeneg yn cael ei dysgu, gall trefn yr unedau amrywio yn ôl strategaeth addysg yr athro sy'n mynd i mewn i'r wers Almaeneg.

mae swyddi a ddangosir yn gyffredinol i dwrci gradd 10fed yn cynnwys, ond ni chânt brosesu rhai unedau yn ôl hoffterau athro Almaeneg, neu gellir eu hychwanegu ymhellach fel unedau arwahanol a brosesir, gellir caniatáu rhai unedau, h.y. gellir dosbarthu 11 dosbarth i'r dosbarth nesaf neu sawl uned tra bydd y 9fed dosbarth. Fodd bynnag, mae'r pynciau a drafodir yn y 10fed radd Almaeneg yn gyffredinol fel a ganlyn.


Gwersi Almaeneg 10fed Radd

Rhifau Almaeneg

Lliwiau Almaeneg

Cymal ansoddeiriol Almaeneg

Crefftau'r Almaen

Dedfrydau Almaeneg

Cymalau Lluosog yr Almaen

Dedfrydau Negyddol yr Almaen

Cymalau Cwestiynau Almaeneg

Almaeneg Oedd ist das?

Cyflenwadau Ysgol Almaeneg

Erthyglau Amwys Almaeneg ein eine

Rhagenwau Personol Almaeneg

Cydweddiad Berf Gehen yr Almaen

Ansoddeiriau Almaeneg

Almaeneg Houseware

Cegin Almaeneg

Dativ Almaeneg

Rhagenwau Ymchwiliol Almaeneg

Tywydd yr Almaen

Organau Almaeneg

Ffrwythau Almaeneg

Llysiau Almaeneg

Hobïau Almaeneg

Geirfa Siopa Almaeneg ac Ymadroddion Siopa

Anifeiliaid Almaeneg

Imprativ Almaeneg

Annwyl fyfyrwyr, mae'r pynciau sy'n cael sylw yn y 10fed radd Almaeneg gwersi fel yr uchod yn gyffredinol. Rydym yn dymuno pob llwyddiant i chi.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw