kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Gwerslyfr Ategol Almaeneg y 10fed Radd

Rydym yn cyflwyno ein gwerslyfr Almaeneg atodol ar gyfer myfyrwyr gradd 9fed, 10fed radd ac ysgol uwchradd yn gyffredinol. Gallwch chi ddefnyddio ein gwerslyfr Almaeneg yn hawdd, rydyn ni wedi'i baratoi fel E-Lyfr, ar eich cyfrifiadur neu ar eich ffôn symudol.

Mae ein gwerslyfr Almaeneg nid yn unig yn werslyfr atodol ar gyfer myfyrwyr ysgol uwchradd, ond hefyd yn llyfr dysgu Almaeneg i ddechreuwyr ddysgu Almaeneg.

Mae ein llyfr dysgu Almaeneg, a gyhoeddwyd o dan yr enw Wir lernen Deutsch (WLD), ar gael i'w werthu ar Farchnad Chwarae Google.

Yn ein gwerslyfr Almaeneg, defnyddir darlithoedd Twrcaidd manwl a dealladwy poblogaidd a gwerthfawrogol. Wrth ichi ddarllen ein llyfr, bydd gennych y teimlad bod athro o'ch blaen. Cefnogir ein llyfr dysgu Almaeneg gyda digon o ddelweddau gweledol ac enghreifftiau.

Gallwch adolygu ein llyfr am ddim cyn ei brynu.

CLICIWCH YMA I BARN NEU PRYNU EIN LLYFR CWRS ALMAEN

Gellir defnyddio ein gwerslyfr Almaeneg o'r enw Wir lernen Deutsch (WLD) fel gwerslyfr Almaeneg atodol ar gyfer myfyrwyr gradd 9fed, gellir ei ddefnyddio hefyd fel gwerslyfr Almaeneg ar gyfer myfyrwyr gradd 10 gan ei fod hefyd yn cynnwys pynciau gradd 10fed. Gellir ei ddefnyddio hyd yn oed fel adnodd defnyddiol ac addysgiadol iawn ar gyfer myfyrwyr gradd 11eg a 12fed sydd â chefndir Almaeneg gwael.

Ar wahân i fyfyrwyr ysgol uwchradd, gall y rhai nad ydynt yn mynychu unrhyw ysgol neu unrhyw gwrs Almaeneg ddefnyddio ein llyfr dysgu Almaeneg yn hawdd i ddysgu Almaeneg ar eu pennau eu hunain. Mae ein llyfr wedi'i baratoi gyda phobl nad ydyn nhw'n siarad unrhyw Almaeneg mewn golwg ac mae gwersi Almaeneg yn dechrau o'r dechrau. Felly, bydd y rhai sy'n newydd i ddysgu Almaeneg neu'r rhai nad ydyn nhw'n adnabod unrhyw Almaeneg yn gallu dysgu Almaeneg o'n llyfr yn hawdd.

Gallwch adolygu ein llyfr am ddim cyn ei brynu.

CLICIWCH YMA I BARN NEU PRYNU EIN LLYFR CWRS ALMAEN

Yn wahanol i lyfrau eraill yn y farchnad, mae ein llyfr lliwgar a darluniadol wedi rhoi pwys mawr ar ddelweddau gweledol. Mae ein llyfr wedi'i baratoi gan ystyried y rhai nad ydyn nhw'n siarad unrhyw Almaeneg, hynny yw, y rhai sy'n dechrau o'r dechrau, ac mae ein darlithoedd wedi'u paratoi mewn ffordd fanwl, glir a dealladwy iawn, gan ystyried y rhai sydd wedi cymryd gwersi Almaeneg am y tro cyntaf.

PYNCIAU YN LLYFR CWRS YR ALMAEN

Mae ein llyfr, sy'n werslyfr ar gyfer myfyrwyr ysgol uwchradd ac yn llyfr dysgu Almaeneg i'r rhai sydd eisiau dysgu Almaeneg ar eu pennau eu hunain, yn cynnwys y pynciau a ganlyn:

LLYFR CWRS GERMAN RHAN 1

Yr wyddor Almaeneg

Erthyglau penodol i'r Almaen

Erthyglau amhenodol mewn Almaeneg

Gosod brawddeg syml yn Almaeneg

Enwau lluosog Almaeneg

Brawddegau lluosog yn Almaeneg

Brawddegau syth yn Almaeneg

Cwestiynau Almaeneg

Brawddegau negyddol yn Almaeneg

 

LLYFR CWRS GERMAN RHAN 2:

Ansoddeiriau Almaeneg

Brawddegau ansoddeiriol Almaeneg

Rhifau Almaeneg

Gwylio Almaeneg

Dyddiau Almaeneg

Misoedd yr Almaen

Tymhorau Almaeneg

Rhagenwau Almaeneg

Rhagenwau meddiannol Almaeneg

Cyflwyno ein teulu Almaeneg

Proffesiynau Almaeneg

Ein hobïau Almaeneg

Amser presennol yr Almaen

Enw Almaeneg -i (Akkusativ)

Enw Almaeneg (Dativ)

Amseroedd yn yr Almaen: amser presennol yn yr Almaen

I gael Almaeneg (berf haben)

Ein tŷ Almaeneg

Eitemau cartref Almaeneg

Gadewch i ni gyflwyno ein cartref yn Almaeneg

Dillad a dillad Almaeneg

Ymadroddion siopa Almaeneg

 

LLYFR CWRS GERMAN RHAN 3:

Paratoi ar gyfer yr Arholiad Ailuno Teulu A1

Brawddegau rhagarweiniol a rhagarweiniol Almaeneg

Cyfarchion a dywediadau Almaeneg o hwyl fawr

Cwestiynau ac atebion sylfaenol yn Almaeneg

Gorchmynion a cheisiadau Almaeneg

Testunau Almaeneg ac ymarferion darllen a deall

Ymarferion ysgrifennu llythyrau yn Almaeneg

Gallwch adolygu ein llyfr am ddim cyn ei brynu.

CLICIWCH YMA I BARN NEU PRYNU EIN LLYFR CWRS ALMAEN

CLICIWCH YMA I DDARLLEN Y SYLWADAU AM EIN LLYFR

RHAI SYLWADAU AM EIN LLYFR

 

Sylwadau ar ein Llyfr Dysgu Almaeneg

Sylwadau ar ein Llyfr Dysgu Almaeneg

Cymerir adolygiadau o Google Play Market.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig